Wednesday, November 2, 2016

Kolme neuvoa yrityksen myynnin kasvattamiseksi

Kolme neuvoa yrityksen myynnin kasvattamiseksi


Kuvahaun tulos haulle sales

Myynti on jokaisen yrityksen ykkösprosessi. Ilman myyntiä yritystoiminta pysähtyy. Oikein organisoitu myynti pitää varastoarvot kohdillaan ja tilauskirjan sopivan täytenä. Hyvin hoidettu myynti tuottaa myös parempaa katetta. Oikein toteutettuna myynti ohjaa yrityksen toimintaa ja valikoi tarkkaan oikeat asiakkaat, ne, joille yrityksen tuotteista tai palveluista on eniten hyötyä.

Alla olevien neuvojen tarkoituksena on auttaa sinua organisoimaan myyntisi tehokkaammaksi. Ensimmäinen keino, lisämyynti olemassa oleville asiakkaille, on nopein keino kasvattaa myyntiä. Toinen keino, uusien asiakkaiden etsiminen, on hitaampi, mutta tehokkaampi keino. Asiakasmäärän kasvattaminen madaltaa myös yritystoiminnan riskejä. Kolmas keino, koko yritystoiminnan kehittäminen myyntivetoisemmaksi tuottaa tuloksia hitaammin, mutta takaa pitkäjänteisen kasvun.

1. Myy enemmän olemassa oleville asiakkaillesi


Helpoin tapa kasvattaa myyntiä on myydä enemmän olemassa oleville asiakkaille. Kuuntele asiakkaitasi, kuuntele mitä he haluavat ja tarvitsevat. Keskustele, kokeile, kysy. Luo uusia tuotteita ja palveluita tyydyttämään olemassa olevien asiakkaiden tarpeita. Jos myyt tuotteita, mieti voisitko lisätä valikoimaasi palveluita. Urheiluvälinekauppias voi tarjota välineiden huoltoa, lisäravinnekauppias syömiseen ja kehonhallintaan liittyvää konsultointia jne. Ja sama toisinpäin, jos myyt palveluita, tarjoa asiakkaillesi myös palveluita täydentäviä tuotteita. Siivouspalveluiden ohessa voi tarjota pesuaineita, remonttipalveluiden ohessa uusia pintamateriaaleja.

2. Etsi uusia asiakkaita


Aloita uusien asiakkaiden hankinta tutustumalla parhaisiin asiakkaisiisi. Pyri ymmärtämään miksi he ostavat sinulta, mikä toiminnassasi on heidän näkökulmastaan hyvää. Mieti mikä yhdistää parhaita asiakkaitasi. Ovatko kaikki 5 isointa asiakastasi samankokoisia, samannäköisiä, samalta toimialalta…? Kun olet saanut hahmotettua millainen on unelma-asiakkaasi, ryhdy etsimään samanlaisia asiakkaita.

Uudet asiakkaat voivat löytyä monella eri tavalla. Systemaattinen toiminta tuottaa parhaita tuloksia. Aseta ensin tavoitteesi. “X määrää uusia asiakkaita päivään Y mennessä”. Mieti monenko yrityksen kanssa sinuun pitää päästä kasvokkain, tai montako uutta ihmistä sinun pitää saada kauppaasi, jotta saat tavoitteesi täyteen. Tämän jälkeen mieti miten monta yritystä sinun täytyy kontaktoida, tai miten markkinoit kivijalkakauppaasi, jotta tavoitat haluamasi määrän potentiaalisia asiakkaita. Universaali myynnin kasvattamisen kaava menee näin: “Jotta saan yhden kaupan, minun pitää keskustella X kpl potentiaalisen asiakkaan kanssa. Jotta pääsen keskustelemaan X kpl asiakkaan kanssa, minun pitää kontaktoida Y kpl potentiaalista asiakasta”. X:n ja Y:n oikeat arvot sinun bisnekseesi löytyvät kokeilemalla, alkuun pääsee yrittäjän parhaan arvion pohjalta.  

3. Kehitä tuotteitasi, palveluitasi, markkinointiasi ja koko toimintaasi vastaamaan tämän päivän toimintaympäristöä


Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka nostavat myynnin ykkösprosessikseen. Yritystoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa tehdään muutoksia olemassa oleviin toimintatapoihin ja tutkitaan millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on. Muutokset voivat olla pieniä, esimerkiksi aukioloaikojen pidentäminen, tai suuria, kuten uuden alihankkijan palkkaaminen tai tavarantoimittajan vaihtaminen. Oleellista on, että muutokset tehdään suunnitelmallisesti ja selkein tavoittein. Esimerkiksi, kivijalkamyymälä pidentää aukioloaikojansa joka arkipäivä tunnilla. Odotuksena on 200 euron lisämyynti per päivä. Aukioloajat pidennetään ensin kuukauden ajaksi. Kuukauden jälkeen analysoidaan, onko myynti kasvanut odotetusti. Jos ei ole, palataan entisiin aukioloaikoihin. Jos myynti on kasvanut, pidennetään aukioloaikoja toisella tunnilla, ja katsotaan jatkuuko positiivinen kehitys.

Erinomainen tapa löytää kehityskohteita on asiakkailta kysymisen lisäksi analysoida kilpailijoita. Mitä he tekevät erilailla kuin sinä? Miksi? Samalla toimialalla toimivien keskenään kilpailevien yritysten kannattaa usein tehdä yhteistyötä jollain bisneksen osa-alueilla parempien tuloksien saavuttamiseksi. Yhdessä tekeminen on paras tapa oppia toisen yrityksen parhaat käytännöt, ja samalla tietenkin jakaa myös omaa osaamista.

Kuvahaun tulos haulle sales


Näiden kolmen yksinkertaisen neuvon avulla voit tehostaa yrityksesi myyntiä. Myy enemmän olemassaolevilla asiakkaillesi, etsi uusia asiakkaita olemassaoleville tuotteillesi ja kehitä yritystäsi myyntivetoisempaan suuntaan!

Kimmo Pekari
kirjoittaja on Kirjanpito H.Lindström Oy:n hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon konsultti joka on erikoistunut pk-yritysten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen

Sunday, July 31, 2016

Ilmainen työkalu uuden yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun

Ilmainen työkalu uuden yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun

Planning2
Tässä postauksessa esittelemme yksinkertaisen työkalun yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun.

Yritystoiminnan aloittaminen on iso projekti, jota uusi yrittäjä joutuu usein tekemään hyvin vajavaisin tiedoin ja työkaluin.  Hyvä liikeidea on kaiken a ja o. Yrityksen perusajatus on tuottaa jotain sellaista, josta joku muu on valmis maksamaan niin suuren korvauksen, että se kattaa liiketoiminnan kulut ja jättää riittävän suuruisen voiton yritykseen. Tämän varmistamiseksi yrityksen suunnitteluvaiheessa on aina syytä panostaa laskentaan. Numeroiden avulla voidaan arvioida tulevan liiketoiminnan kannattavuutta ja suunnitella erilaisten investointien ajoitusta. Kulut ja menot ovat aina syy- seuraussuhteessa keskenään. Myyntiä ei synny ilman, että tuotteita ostetaan varastoon. Ilman markkinointia kukaan ei tiedä yrityksen palveluista, ilman palkkakuluja ei ole työntekijöitä tuottamaan myytäviä palveluita.

Usein paras laskentatyökalu on yksinkertainen excel-taulukko, jossa simuloidaan liiketoiminnan kehitystä esim. 12 kuukauden jaksolla. Laskelma ottaa huomioon tulot ja menot siinä muodossa kuin ne tuloutuvat kassaan ja laskee kuukausitason kassavirran sekä kumulatiivisen rahoitustarpeen, mikäli kassavirta menee alkuvaiheessa negatiiviseksi.Mallilaskelma

Tämän linkin takaa löydät mallilaskelman, jota voit hyödyntää oman liiketoimintasi suunnittelussa. Mallilaskelman kentät on täytetty satunnaisilla numeroilla, jotta näet paremmin, miten laskukaavat toimivat. Voit kopioida taulukon omaan exceliisi ja muokata sen omia tarpeitasi vastaavaksi.

Vaakatasossa taulukon ylälaidassa on kuukaudet ensimmäisestä 12:een asti. A -sarake on otsikoita varten. Ylimpänä oleville riveille listataan kaikki tarpeelliset tulonlähteet jaottelemalla ne liiketoiminnan kannalta järkevällä tavalla. Esimerkiksi verkkokauppiasyrittäjä voi listata eri tuoteryhmät, kuten elektroniikka, vaatteet, jne. omiksi ryhmikseen ja laittaa oman rivin vaikkapa satunnaisille konsultointituotoille. Jos asiakaskunta tulee olemaan rajattu, jokaiselle asiakkaalle voi laittaa oman rivinsä. Tavoitteena on kuvata myynnin kehitystä mahdollisimman realistisesti.

Kulut ryhmitellään samalla periaatteella niin, että ne muodostavat tulorivien kanssa loogisia pareja. Esim. tuoteostot kannattaa erotella samalla tavalla kuin tuotemyynti. Palkkakulut, toimitilakustannukset ja muut myynnistä riippumattomat kustannukset kannattaa listata omille riveilleen ja arvioida mahdollisimman realistisesti.

Taulukon alalaidassa lasketaan yksinkertaisella vähennyslaskulla kuukauden tuotto ja sen alla katsotaan miten tilanne kehittyy kumulatiivisesti. Kumulatiivinen tuottorivi kertoo liiketoiminnan kokonaistilanteen yhdellä vilkaisulla. Mikäli kumulatiivinen tuotto on koko seurantajaksolla positiivinen, on kassavirta kunnossa. Mikäli kumulatiivinen tuotto menee negatiiviseksi, kertoo suurin negatiivinen luku liiketoiminnan rahoitustarpeen.

Laskentamalli mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen kokeilemisen. Mitä tapahtuu, jos vuokraan toimitilat vasta kolme kuukautta myöhemmin? Mitkä kulut ovat välttämättömiä myynnin kehityksen kannalta? Samaa laskentamallia voi soveltaa lyhyemmälle tai pidemmälle ajalle, ja kausina voi käyttää kuukausien sijaan viikkoja, neljännesvuosia tms.

Tässä postauksessa kerroimme esimerkkien avulla miten yksinkertaisella excel-taulukolla saadaan yritystoiminnan suunnitteluun ryhtiä.

Kimmo Pekari
kirjoittaja on Kirjanpito H.Lindström Oy:n hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon konsultti joka on erikoistunut pk-yritysten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen


Monday, May 30, 2016

Tilitoimiston asiakkaita; Jam in the Box

Tilitoimiston asiakkaita; Jam in the Box


Kirjanpito H. Lindströmin asiakaskunnasta löytyy huikea kirjo erilaisia yrittäjiä ja yrityksiä. Yksi heistä on Jam in The Boxin omistaja Janica Saxelin.Jam in The Box on Roller Derby -tarvikkeisiin erikoistunut vähittäiskauppa Helsingin Kalliossa, trendikkäällä Vaasankadulla.  Roller derby on nopeatempoinen rullaluistimilla pelattava naisten täyskontaktilaji. Roller derby -seuroja löytyy useista suomalaisista kaupungeista aina Helsingistä Rovaniemelle. Suomessa pelataan kansallista Roller Derby -sarjaa Suomi Cupia, ja suomalaiset seurajoukkueet ovat menestyneet hyvin kansainvälisellä tasolla.

Jam in the Box perustettiin vuonna 2010 palvelemaan suomalaisia roller derbyn harrastajia ja Janica Saxelin osti yrityksen liiketoiminnan vuosi sitten. Janica on ollut mukana roller derbyn seuratoiminnassa jo vuosikausia ja pelaa Helsinki Roller Derby All - Stars joukkueessa, joka kilpailee kansainvälisesti korkeimmalla mahdollisella sarjatasolla. Jam in the Boxin asiakkaat ovat lähes kaikki peliympyröistä tuttuja ihmisiä ja verkkokauppa palvelee siellä, minne omat kontaktit eivät ylety. Puolet yrityksen myynnistä tulee perinteisen kivijalkamyymälän kautta ja toinen puoli nettikaupasta.
copyright: Marko Niemelä Photography

Heidin asiakkaaksi Janica päätyi tuttavan suosituksen kautta. “Tapasimme Heidin kanssa kahvien merkeissä ja tulimme heti hyvin toimeen keskenämme. Olemme suunnilleen samanikäisiä, ja Heidin jalkapallotausta auttoi häntä ymmärtämään mistä Jam in the Boxissa on kysymys”. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Janica on työskennellyt muotimaailmassa maahantuontiyrityksissä sekä asiakkuuksien hallinnan parissa. “Asiakaspalvelu ja yrityksen perusasiat kuten tuotevalikoiman ylläpito, katelaskenta  ja hinnoittelu ovat minulle tuttuja asioita.” Janica tuo suurimman osan myynnissä olevista tuotteista itse maahan. “Suurin osa tavarasta tulee Keski-Euroopasta, mikä aiheuttaa omat haasteensa kirjanpidolle. Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön Heidin kanssa. Hän hoitaa kirjanpitoasiat tinkimättömällä tarkkuudella ja auttaa erilaisten kysymysten kanssa kun tarvetta on”.

Janica hoitaa Jam in The Boxin myynnin kahdella välineellä. iZettle toimii korttimaksupäätteenä ja kassajärjestelmänä ja Klarna Checkout huolehtii verkkokaupan maksutoiminnoista. “iZettle ja Klarna säästävät minulle sekä aikaa että rahaa, molemmat ovat helppokäyttöisiä ja edullisia työvälineitä, jotka sopivat juuri meidän kaltaisellemme pienyritykselle. Saan molemmista suoraan tarvittavat kirjanpitoaineistot, mikä taas osaltaan helpottaa yhteistyötä Heidin kanssa.”

Jam in the Boxin tulevaisuus näyttää hyvältä. Roller derbyn harrastajamäärät kasvavat kovaa vauhtia, ja sitä myötä tietenkin myös syntyy tarvetta uusille välineille. “Ensimmäinen vuosi on ollut kovaa työtä, mutta nyt yritys on saatu hyvään vauhtiin.” Tuotevalikoiman laajentaminen on yksi Janican akuuteista haasteista. “Etsin tällä hetkellä uusia tuotteita valikoimiini täydentämään urheilun ympärille tiivistyvää elämäntapaa. Mitään valtavaa kultakaivosta Jam in The boxista ei ole tarkoitus tehdä, oman elannon turvaaminen riittää hyvin tavoitteeksi. “Minusta on mahtavaa tehdä töitä rakastamani harrastuksen parissa, kivojen ihmisten ympäröimänä” Janica nauraa lopuksi.


Tuesday, May 3, 2016

7 vinkkiä yrittäjän ajankäytön tehostamiseksi

7 vinkkiä yrittäjän ajankäytön tehostamiseksi


time management
Yrittäjän työviikko venyy usein yli työaikalaissa säädetyn tuntimäärän, sillä yrittäjän työviikon pituutta ei mitata kellolla vaan valmiiksi saaduilla tehtävillä. Jotta yrittäjäkin pääsisi kotiin valoisan aikaan annan muutaman hyvän vinkin ajankäytön tehostamiseen. 

1. Suunnittele - toteuta  - arvioi - toista


Suunnittelu on kaiken järkevän tekemisen A ja O Asioiden tekeminen sitä mukaa kun ne putoavat eteen, pomppiminen tehtävästä toiseen ja huonosti tai puolittain toteutetut työt syövät yrittäjän aikaa ja työn mielekkyyttä. Kaiken tekemisen peruskaava on tämä:
  • Suunnittele mitä teet
  • Tee mitä suunnittelit
  • Arvioi miten suunnitelma toteutui
  • Toista sama uudelleen, käyttäen hyväksi kaikkea tietoa ja taitoa mitä edellisellä kierroksella opit.

Tämä yksinkertainen, mutta äärimmäisen tehokas hallintaa ja tehokkuutta kasvattava toimintamalli vaatii yrittäjältä itsekuria ja päättäväisyyttä: 
jos tehtävänä on kaivaa oja, on hyvä miettiä ensin miten pitkä ojasta pitää tulla, mihin se kaivetaan, mitä työvälineitä käytetään ja kauanko kaivamiseen tulisi käyttää aikaa. Kun oja on kaivettu, voidaan todeta että pituus ja syvyys vastaa suunniteltua, pelkän lapion lisäksi tarvittiin rautakankea ja aikaa kului 10% vähemmän kuin oli suunniteltu.  Seuraavaa ojaa kaivettaessa muistetaan ottaa suunnitelmassa huomioon rautakangen tehostava vaikutus. 

2. Suunnittele työviikkosi

Aloita työviikkosi tunnin tai kahden mittaisella suunnittelutuokiolla. Aseta itsellesi tavoitteita. Käy läpi kalenterisi, mieti mitä tulevan viikon aikana on mahdollista saada aikaiseksi. Samassa istunnossa on hyvä myös palata edellisen viikon suunnitelmiin ja tarkistaa miten hyvin suunnitellut asiat toteutuivat. Suunnittelutuokio voi olla maanantain ensimmäinen asia, tai sen voi tehdä sunnuntai-iltana. Tärkeää on että varaat kalenteristasi tälle riittävästi aikaa ja varmistat että tämä tulee säännöllisesti tehtyä joka viikko

3. Suunnittele työpäiväsi

Aloita jokainen työpäiväsi suunnittelemalla. Tarkista kalenterisi, käy läpi tekemättömät tehtäväsi, käy läpi vastaamattomat viestit ja edelliseltä päivältä mahdollisesti tekemättä jääneet tehtävät. Mikäli suunnittelit viikkosi oikein, ei päivätason suunnitteluun mene varttia pidempään. 

4. Käytä tehtäväluetteloa

Kierrätä kaikki tehtäväsi tehtäväluettelon kautta. Älä tee mitään ennen kuin olet priorisoinut tehtävät tärkeisiin, kiireellisiin, vähemmän tärkeisiin ja vähemmän kiireellisiin. 

Tehtävät jotka ovat tärkeitä ja kiireellisiä pitää tietysti hoitaa ensin. Tulipalot on sammutettava. Vaikein alue liittyy tärkeisiin mutta ei kiireellisiin tehtäviin. Täältä löytyvät yleensä ne tehtävät jotka toteuttamalla saavutetaan pitkäaikaista hyötyä. Vähemmän tärkeät tehtävät ovat yleensä sellaisia että ne voi jättää suosiolla tekemättä, tai ne voi delegoida eteenpäin. 
Tehtäväluettelo on yksinkertaisimmillaan käsinkirjoitettu lista asioita paperilla, josta niitä voi yliviivata sitä mukaa kun ne on saanut suoritettua. Yksinkertainen Word dokumentti ajaa saman asian. Edistyneempiä työvälineitä ovat esimerkiksi Outlookin mukana tuleva ToDo -ohjelma tai vaikkapa ToDoist -niminen ilmainen ohjelma joka toimii saumattomasti Android-puhelimen ja Chrome -selaimen välillä.  

5. Vältä aikavarkaita

Kommunikaatio on tärkeää. Erilaiset viestit, puhelin ja sähköposti haukkaavat kuitenkin leijonanosan työajastasi jos et kontrolloi niiden käyttöä. Jokaiseen sähköpostiin ei tarvitse vastata välittömästi, ja kaikkia sinulle tulleita viestejä ei tarvitse lukea. Delete -nappula on sähköpostinhallinnan tärkein työkalu. Voit varata esimerkiksi tunnin aamulla ja toisen iltapäivällä sähköpostien hallintaan, ja muuna aikana pitää sähköpostin suljettuna.
Sama pätee puhelimeen. Yrittäjän pitää olla tavattavissa, mutta puhelin ei saa olla hallitsevassa asemassa. 

6. Delegoi

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Osta  palveluita saadaksesi aikaa itsellesi. Ohjaa verottajan kyselyt tilitoimistollesi, hanki puhelinvastauspalvelu, tilaa siivousfirma, käytä kuriiriipalveluita, osta assaripalveluita. Käy läpi omaa ajankäyttöäsi, mieti mitkä asiat ovat ehdottoman tärkeitä itse tehtäväksi ja mieti mitä asioita voit delegoida. Luo itsellesi luotettavien  yhteistyökumppaneiden verkosto jolle uskallat delegoida tehtäviä. Kun ostat palveluita oman ajankäyttösi helpottamiseksi investoit yrityksesi menestykseen vapauttamalla omaa aikaasi tärkeämpiin tehtäviin.

7. Varaa aikaa akkujen lataamiselle

Levännyt, virkeä yrittäjä saa kaksinkertaisen määrän asioita tehtyä väsyneeseen ja stressaantuneeseen verrattuna. Tee siis mieluummin supertehokasta 6 tunnin työpäivää, lepää, lenkkeile ja lataa akkujasi jotta jaksat taas seuraavana päivänä ylittää itsesi ja tuottaa asiakkaillesi laadukkaita tuotteita ja palveluita hymy huulilla.
image of a man sleeping on a couch

Kimmo Pekari
kirjoittaja on Kirjanpito H.Lindström Oy:n hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon  konsultti joka on erikoistunut pk-yritysten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen

Tuesday, March 29, 2016

Miten hyödynnät vähennykset toiminimen tilinpäätöksessä?

Tässä blogipostauksessa kerromme miksi kaikki mahdolliset verovähennykset kannattaa hyödyntää, mitkä asiat ovat vähennyskelpoisia, mitkä vähennykset jäävät usein huomioimatta ja miten vähennykset hyödynnetään,Miten hyödynnät vähennykset toiminimen tilinpäätöksessä?

Verovähennysten hyödyntäminen on jokaisen yrityksen velvollisuus. Suurin osa verovähennyskelpoisista menoista päätyy kirjanpitäjän toimesta automaattisesti yrityksen kirjanpitoon. On kuitenkin olemassa joukko vähennyskelpoisia asioita jotka usein jäävät vaille niiden ansaitsemaa huomiota. Tässä postauksessa annamme vinkkejä vähennyskelpoisista kuluista jotka saattavat helposti unohtua pois kirjanpidosta.

Pääsääntönä voidaan ajatella, että kaikki hankinnat / ostetut palvelut, jotka liittyvät tulon saantiin on mitä todennäköisemmin vähennyskelpoisia. Hyvä kirjanpitäjä auttaa asiakkaitaan hyödyntämään käytettävissä olevat vähennykset maksimaalisesti.  Alla muutamia esimerkkejä siitä, mitä kuluja elinkeinoharjoittaja voi hyödyntää verotuksessa:

Vähennykset toiminimen tilinpäätöksessä


Toimistotarvikkeet

esim. kopiopaperi, nitojat, sakset, kirjekuoret, postimerkit yms. Tässä kategoriassa on tyypillisesti paljon pieniä hankintoja joista syntyy huomattava määrä pieniä tositteita, Kaikki kannattaa säästää ja kaikki kannattaa liittää kirjanpitoaineistoon. Hyvä kirjanpitäjä  osaa käsitellä aineiston niin että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty yritykselle.

Tavarahankinnat 

Yrityksen toimintaan liittyvät hankinnat, esimerkiksi siivousalan yrityksellä  siivousvälineet ja puhdisstusaineet, vähittäiskaupalla pakkausmateriaalit, somisteet, ja niin edelleen. Sekä toimistotarvikkeiden että muiden tavarahankintojen keskitetty hankinta säästää yrittäjän aikaa ja varmistaa että tositteet päätyvät asianmukaisesti kirjanpitoaineistoon. 

Eläkemenot

YEL-vakuutus ja muut lakisääteiset eläkemaksut ovat vähennyskelpoisia  yrityksen kirjanpidossa. Eläkemaksut ovat yksi suurimpia yksittäisiä menoeriä pienen yrityksen toiminnassa, joten näiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

IT kulut

Yritystoiminnassa käytettäviin tietokoneohjelmiin liittyvät kustannukset kuuluvat vähennsykelpoisten kustannusten piiriin.  IT ohjelmistot hankintaan joko kertaostoina tai maksamalla  kuukausipohjaisia tai muulla tavalla määriteltyjä maksuja. Kansainvälisistä Internet-palveluista on joskus hyvinkin hankalaa saada selkeää kuittia, mutta tämä vaiva kannattaa nähdä.

Puhelin- ja nettimenot

Yritystoimintaan liittyvät puhelin- ja internetkulut ovat vähennyskelpoisia. Yrittäjän on joskus hankala eritellä mikä osa puhelimen tai netin käytöstä on yksityistä ja mikä osa kuuluu yritykselle. Helppo tapa eritellä yksityis- ja yrityskäyttö on käyttää kahta puhelinta joissa on eri numero ja maksaa toisen puhelimen laskut yksityishenkilönä.

Ammattikirjallisuus -lehdet ja -nettipalvelut

Ammattikirjallisuuden lukeminen on paras tapa pysyä ajan tasalla ja kehittyä omassa työssään Kirjat ja lehdet voi tilata kotiin, mutta sanomalehdet täytyy tilata yrityksen osoitteeseen jotta ne olisivat vähennyskelpoisia.

Pienhankinnat

Pienhankinnaksi lasketaan sellainen käyttöomaisuus jonka käyttöikä on  alle 3 vuotta. Tyypillisiä tällaisia ovat tietokoneet, tabletit, puhelimet, tulostimet jne. 

Markkinointikulut

Markkinointi on luovaa toimintaa joten tämän otsikon alta voi löytyä hyvinkin erilaisia asioita. Laajasti ajateltuna kaikki toiminta joka edesauttaa yritystä kohtaamaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita on markkinointia. Jos olet epävarma jonkun kustannuksen vähennyskelpoisuudesta, laita se kirjanpitoaineistoon. Kirjanpitäjä tarkistaa asian ja varmistaa että kustannus on vähennyskelpoinen.

Edustuskulut

Edustuskulut ovat 50 prosenttisesti vähennyskelvollisia. Edustuskustannukset liittyvät useimmiten ravintolalaskuihin ja alkoholitarjoiluihin joita suomen verottaja ei katso hyvällä. Lisätietoa markkinointi- ja edustuskulujen arvolisäverokäytännöistä  löydät täältä.

Matkakulut

Yrityksen toimintaan liittyvästä matkustamisesta aiheutuvat matkakulut voi vähentää yrityksen kirjanpidossa tulonhankkimisvähennyksenä.

Työhuonevähennys

Oman asunnon käyttäminen yrityksen toimistona, varastona tai tuotantotilana on varsin yleistä. Jos käytät omaa asuntoa yritystoiminnassasi, olet oikeutettu työhuonevähennykseen. Lisätietoa löytyy esimerkiksi täältä 

Työtulon jakaminen

Yritystulo jaetaan automaattisesti yrittäjälle pääoma- ja ansiotuloihin ellei veroilmoituksessa toisin ilmoiteta. Yritystulon voi kuitenkin jakaa kolmella eri tavalla: 1. Pääomatuloja 20 % 2. pääomatuloja 10 % tai 3. kaikki ansiotuloja. Pääomatulon veroprosentti on vuonna 2015 33 % 30.000 €:n asti ja ylimenevästä osasta 34 %.  Näistä kannattaa tietenkin valita omaan tilanteeseen parhaiten sopiva vaihtoehto. Lisätietoja  työtulon jakamisesta löydät Verottajan sivuilta

Muita toiminimen verotukseen liittyviä asioita voit käydä katsomassa verohallinnon sivuilta tai kysyä kirjanpitäjältä. Toiminimen veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on vuonna 2016 joko 4.4. tai 2.5.

Heidi Lindström
yrittäjä, kirjanpitäjä
Wednesday, February 24, 2016

Pienen yrityksen tärkein tunnusluku

Pienen yrityksen tärkein tunnusluku


Tässä blogipostauksessa kerron yrityksen tärkeistä tunnusluvuista, niiden seurannasta ja siitä miten niihin voi itse vaikuttaa.


Yrityksen tunnusluvuista

Yrityksen tärkeimmät numerot ovat aina pitkällä aikavälillä taseeseen ja kannattavuuteen liittyvät asiat. Tähän asiaan viittasimme jo aiemmassa blogipostauksessa “Uuden yrittäjän seitsemän kultaista vinkkiä”. Lyhyellä tähtäimellä kaikkein tärkeimmäksi seurattavaksi asiaksi nousee kassa ja maksuvalmiuden ylläpitäminen. Liikevaihto ylläpitää maksuvalmiutta. Se on myös usein helpoimmin ennustettavissa oleva tunnusluku. Yrityksen historia antaa suuntaviivat tulevalle liikevaihdon kehitykselle, jota voidaan ohjata markkinoinnin, hinnoittelun, tuotekehityksen ja muiden työvälineiden avulla. Liikevaihtoa ei kuitenkaan pidä tuijottaa liiaksi. Pitkän aikavälin tärkein tunnusluku on yrityksen tase, joka kertoo yrityksen todellisen arvon. Vahva tase kertoo menestyksekkäästä liiketoiminnasta ja antaa tukevan pohjan tulevaisuuden menestykselle.

Pienen yrityksen tärkein tunnusluku

Pienen yrityksen tärkein tunnusluku on kassa. Kassassa oleva raha on ainoa väline laskujen, palkkojen ja muiden kustannusten maksamiseen. Maksuvalmiuden seuranta kannattaa viedä tarvittaessa hyvinkin tiheälle seurannalle, joskus jopa päivätasolle. Maksuvalmiutta voi arvioida seuraamalla miten pitkällä aikavälillä kassa riittää tulossa olevien maksujen maksamiseen. Tämän seurannan voi rakentaa yksinkertaisella excel -taulukolla, tai sen voi ostaa palveluna tilitoimistolta. Hyvä nyrkkisääntö on, että kassassa tulisi aina olla rahaa noin yhden - kolmen kuukauden kulujen verran. Liian vahvaa kassaa ei kuitenkaan kannata pitää. Vahva kassa valuu lopulta yrityksen tulokseksi josta valtio haluaa osansa. Ylenpalttisen verojenmaksamisen sijaan yrityksen kannattaa investoida rahaa omaan toimintaansa. Yritykset kasvavat investointien kautta. Hyviä investointikohteita ovat mm. yrittäjän koulutus ja markkinointia ja myyntiä tukevien asioiden kehittäminen.

Keinoja maksuvalmiuden kehittämiseen

Kassan kehittämiseen ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen löytyy muutamia helppoja käytännön toimenpiteitä. Mikäli myyt palveluitasi tai tuotteitasi laskulla, pyri pitämään maksuajat mahdollisimman lyhyinä. Rakenna hinnoittelusi niin että voit tarjota esim. 2% kassa-alennuksen jos asiakas maksaa laskunsa nopeammin. Suhtaudu äärimmäisen vakavasti maksuhäiriöisiin asiakkaisiin. Noudata johdonmukaisesti laskutussääntöjäsi ja laita maksamattomat laskut viipymättä perintään. Asiakkaasi maksuvaikeudet voivat olla todellisia tai asiakkaasi saattaa kokeilla kuinka joustava olet oman kassansa vahvistamiseksi. On syy maksamattomuudelle kumpi tahansa, seuraukset ovat tuhoisia.  Perintä on palvelu joka on helppo ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Hyvä Kirjanpitäjä auttaa perintäpalveluiden hankkimisessa ja hoitaa prosessin puolestasi.

Jos liiketoimintasi mahdollistaa ennakkomaksujen keräämisen, pyri siihen. Mikäli myyt isompia kokonaisuuksia joiden toimittaminen kestää pitkään, jaa lasku kahteen tai kolmeen osaan esimerkiksi 40% tilattaessa ja 60% toimitettaessa.

Tärkeä kassaa vahvistava toimenpide on myös hankkia ostolaskuille mahdollisimman pitkät maksuajat. Kilpailuta palveluntarjoajiasi ja pyri tinkimään itsellesi pidemmät maksuajat. Älä koskaan maksa laskujasi etukäteen, vaan pidä huolta siitä että maksut lähtevät aina tililtäsi tarkalleen eräpäivänä. Näillä lääkkeillä kassasi pysyy kunnossa ja yrityksesi maksuvalmius säilyy aina hyvänä.

Menestyvän yrityksen salaisuus


Menestyvän yrityksen salaisuus on oikea suhde järkeä ja intohimoa. Järkeä yrityksen kehittämistyössä edustavat numerot, intohimoa numeroiden tulkinta ja tulkintojen pohjalta tehdyt päätökset. Ilman taustatietoja ja tutkittuja faktoja tehdyt päätökset ovat riskialttiita ja saattavat johtaa ikäviin lopputuloksiin. Kannattaa siis paneutua oman yrityksen numeroiden seurantaan. Yrittäjän aika on kortilla, liiketoiminnan pyörittäminen ja asiakkaiden palveleminen vie- kuten pitääkin -suurimman osan ajasta. Oman yrityksen tunnuslukujen ymmärtäminen on kuitenkin yrittäjän tärkein velvollisuus. Hyvän kirjanpitäjän rooli numeroiden tuottajana ja konsultoiva rooli numeroiden tulkinnassa on yrittäjälle äärimmäisen tärkeää. Miten hyvin sinä osaat yrityksesi tunnusluvut?Kimmo Pekari
kirjoittaja on Kirjanpito H.Lindström Oy:n hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon  konsultti joka on erikoistunut pk-yritysten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen

Monday, January 25, 2016

Tyytyväinen asiakas on yrittäjän paras palkinto

Tyytyväinen asiakas on yrittäjän paras palkinto

Asiakastyytyväisyystutkimus


Kirjanpito Heidi Lindström on pieni yritys, kuten valtaosa asiakkaistammekin. Palautteen saaminen asiakkailta on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan kehitykselle.  Uuden vuoden aluksi lähestyimme asiakkaitamme asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tarkoituksena oli saada palautetta työstämme, ja tietysti oppia uusia tapoja palvella uskollisia asiakkaitamme. Ja millaista palautetta me saimme!

“Minusta olet todella hyvä omassa työssäsi. Otat asioista selvää ja olen saanut tarvittavat tiedot jopa rautalangasta väännettynä.”

“Olen saanut perustellut vastaukset kaikkiin mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin. Kiitos kärsivällisyydestä ja siitä, että aloitteleva yrittäjä on saanut kysyä tyhmiä kysymyksiä :)“

“Yhteistyö on huomattavasti parempaa kuin aiemmalla tilitoimistolla.”

“Olen saanut kiitettävästi apua kellonajasta ja asiasta riippumatta. Kiitos paljon!”

Tyytyväisyys palveluihimme paistaa läpi koko kyselyn. Vastausprosentti oli huikean hyvä, 48% asiakkaistamme halusi antaa meille palautetta. Arviot olivat poikkeuksetta erittäin positiivisia, ja erityisen tyytyväisiä olemme  tutkimuksen viimeisen kysymyksen tuloksista. “Kuinka todennäköisesti suosittelet Kirjanpito H. Lindströmiä tuttavillesi ja yhteistyökumppaneillesi?” sai arvosanaksi loistavan 4,85 asteikolla 0 - 5!. Tämä todentuu vielä toisaalla kyselyssä hienolla tavalla, 50% vastaajista kertoi tulleensa asiakkaaksemme tuttavan tai yhteistyökumppanin suosituksen kautta. Suurkiitos kaikille asiakkaillemme jotka käytitte aikaanne antaaksenne meille palautetta. Arvostamme sitä suuresti. Tässä vielä yhteenveto kyselyn tuloksista. Tällaisia vastauksia kannattaa esitellä!


Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset


Keskiarvo vastauksista. Positiivisin  vaihtoehto 5, huonoin 1.
Anna yleisarvosana palveluidemme laadulle
4,69
Anna arvosana palveluidemme arvolle suhteessa hintaan
4,23
Kuinka ripeästi tartumme ongelmiin?
4,69
Kuinka hyvin pysymme aikataulussa?
5,00
Kuinka todennäköisesti suosittelet Kirjanpito H. Lindströmiä tuttavillesi ja yhteistyökumppaneillesi?
4,85

Kehitysideat


Saimme lukuisia erinomaisia kehitysideoita. Useat vastaajat kysyivät erilaisia mahdollisuuksia tehostaa omaa tositteiden käsittelyään sähköisillä kirjanpitomenetelmillä. Olemme jo parin vuoden ajan aktiivisesti etsineet sopivaa yhteistyökumppania tältä saralta. Toivottavasti pystymme lähiaikoina kertomaan mukavia uutisia! Lisäksi toivottiin apua mm. pienen yrityksen verosuunnittelussa ja freelancereiden kirjanpidon järjestämisessä.  

Viranomaisvaatimusten ja teknologian kehittymisen yhteensovittaminen on aina haastavaa puuhaa, mutta sähköiseen kirjanpitoaineistonhallintaan siirtyminen on lähiaikoina edessä myös pienillä yrityksillä. Sopivien kirjanpitotyökalujen kehittymistä odotellessa voi yritys jo siirtää ison osan muusta dokumentin hallinnastaan sähköiseen muotoon. Omia suosikkejani ovat Googlen työkalut, joilla myös Kirjanpito H.Lindströmin asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu.

Pienen yrityksen verosuunnittelu on kirjanpitotoimiston keskeistä työtä. Verottajan luoman pykäläviiidakon seassa suunnistaminen on usein työlästä ja pienen virheen tekeminen saattaa tulla yrittäjälle kalliiksi. Erilaisten vähennysten ja kulukorvausten viidakossa piilee yrittäjälle suuria mahdollisuuksia.

Freelancereiden asema työntekijän ja yrittäjän välisellä harmaalla alueella vaatii usein avukseen ammattitaitoisen kirjanpitäjän palveluita. Kirjanpitäjä voi auttaa freelancereita kulukorvausten kanssa, erilaisissa vähennyksissä ja esimerkiksi laskutuksen ja kassavirran seurannassa, aivan samoin kuin yritystenkin kanssa.

Oma roolini Heidin tilitoimistossa on toimia taustalla ja auttaa Heidiä suurten linjojen vetämisessä Heidin tehdessä kaikki kirjanpitoon liittyvät työt. Olen aina pitänyt yhteistyöstä Heidin kanssa ja tällaisten tulosten edessä tunnen suurta ylpeyttä siitä että olen saanut olla mukana kehittämässä Kirjanpito H.Lindstömiä nämä vuodet!

Kimmo Pekari

kirjoittaja on Kirjanpito H.Lindström Oy:n hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon konsultti joka on erikoistunut pk-yritysten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen