Sunday, July 31, 2016

Ilmainen työkalu uuden yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun

Ilmainen työkalu uuden yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun

Planning2
Tässä postauksessa esittelemme yksinkertaisen työkalun yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun.

Yritystoiminnan aloittaminen on iso projekti, jota uusi yrittäjä joutuu usein tekemään hyvin vajavaisin tiedoin ja työkaluin.  Hyvä liikeidea on kaiken a ja o. Yrityksen perusajatus on tuottaa jotain sellaista, josta joku muu on valmis maksamaan niin suuren korvauksen, että se kattaa liiketoiminnan kulut ja jättää riittävän suuruisen voiton yritykseen. Tämän varmistamiseksi yrityksen suunnitteluvaiheessa on aina syytä panostaa laskentaan. Numeroiden avulla voidaan arvioida tulevan liiketoiminnan kannattavuutta ja suunnitella erilaisten investointien ajoitusta. Kulut ja menot ovat aina syy- seuraussuhteessa keskenään. Myyntiä ei synny ilman, että tuotteita ostetaan varastoon. Ilman markkinointia kukaan ei tiedä yrityksen palveluista, ilman palkkakuluja ei ole työntekijöitä tuottamaan myytäviä palveluita.

Usein paras laskentatyökalu on yksinkertainen excel-taulukko, jossa simuloidaan liiketoiminnan kehitystä esim. 12 kuukauden jaksolla. Laskelma ottaa huomioon tulot ja menot siinä muodossa kuin ne tuloutuvat kassaan ja laskee kuukausitason kassavirran sekä kumulatiivisen rahoitustarpeen, mikäli kassavirta menee alkuvaiheessa negatiiviseksi.Mallilaskelma

Tämän linkin takaa löydät mallilaskelman, jota voit hyödyntää oman liiketoimintasi suunnittelussa. Mallilaskelman kentät on täytetty satunnaisilla numeroilla, jotta näet paremmin, miten laskukaavat toimivat. Voit kopioida taulukon omaan exceliisi ja muokata sen omia tarpeitasi vastaavaksi.

Vaakatasossa taulukon ylälaidassa on kuukaudet ensimmäisestä 12:een asti. A -sarake on otsikoita varten. Ylimpänä oleville riveille listataan kaikki tarpeelliset tulonlähteet jaottelemalla ne liiketoiminnan kannalta järkevällä tavalla. Esimerkiksi verkkokauppiasyrittäjä voi listata eri tuoteryhmät, kuten elektroniikka, vaatteet, jne. omiksi ryhmikseen ja laittaa oman rivin vaikkapa satunnaisille konsultointituotoille. Jos asiakaskunta tulee olemaan rajattu, jokaiselle asiakkaalle voi laittaa oman rivinsä. Tavoitteena on kuvata myynnin kehitystä mahdollisimman realistisesti.

Kulut ryhmitellään samalla periaatteella niin, että ne muodostavat tulorivien kanssa loogisia pareja. Esim. tuoteostot kannattaa erotella samalla tavalla kuin tuotemyynti. Palkkakulut, toimitilakustannukset ja muut myynnistä riippumattomat kustannukset kannattaa listata omille riveilleen ja arvioida mahdollisimman realistisesti.

Taulukon alalaidassa lasketaan yksinkertaisella vähennyslaskulla kuukauden tuotto ja sen alla katsotaan miten tilanne kehittyy kumulatiivisesti. Kumulatiivinen tuottorivi kertoo liiketoiminnan kokonaistilanteen yhdellä vilkaisulla. Mikäli kumulatiivinen tuotto on koko seurantajaksolla positiivinen, on kassavirta kunnossa. Mikäli kumulatiivinen tuotto menee negatiiviseksi, kertoo suurin negatiivinen luku liiketoiminnan rahoitustarpeen.

Laskentamalli mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen kokeilemisen. Mitä tapahtuu, jos vuokraan toimitilat vasta kolme kuukautta myöhemmin? Mitkä kulut ovat välttämättömiä myynnin kehityksen kannalta? Samaa laskentamallia voi soveltaa lyhyemmälle tai pidemmälle ajalle, ja kausina voi käyttää kuukausien sijaan viikkoja, neljännesvuosia tms.

Tässä postauksessa kerroimme esimerkkien avulla miten yksinkertaisella excel-taulukolla saadaan yritystoiminnan suunnitteluun ryhtiä.

Kimmo Pekari
kirjoittaja on Kirjanpito H.Lindström Oy:n hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon konsultti joka on erikoistunut pk-yritysten myynnin ja kansainvälistymisen kehittämiseen