Tuesday, March 29, 2016

Miten hyödynnät vähennykset toiminimen tilinpäätöksessä?

Tässä blogipostauksessa kerromme miksi kaikki mahdolliset verovähennykset kannattaa hyödyntää, mitkä asiat ovat vähennyskelpoisia, mitkä vähennykset jäävät usein huomioimatta ja miten vähennykset hyödynnetään,Miten hyödynnät vähennykset toiminimen tilinpäätöksessä?

Verovähennysten hyödyntäminen on jokaisen yrityksen velvollisuus. Suurin osa verovähennyskelpoisista menoista päätyy kirjanpitäjän toimesta automaattisesti yrityksen kirjanpitoon. On kuitenkin olemassa joukko vähennyskelpoisia asioita jotka usein jäävät vaille niiden ansaitsemaa huomiota. Tässä postauksessa annamme vinkkejä vähennyskelpoisista kuluista jotka saattavat helposti unohtua pois kirjanpidosta.

Pääsääntönä voidaan ajatella, että kaikki hankinnat / ostetut palvelut, jotka liittyvät tulon saantiin on mitä todennäköisemmin vähennyskelpoisia. Hyvä kirjanpitäjä auttaa asiakkaitaan hyödyntämään käytettävissä olevat vähennykset maksimaalisesti.  Alla muutamia esimerkkejä siitä, mitä kuluja elinkeinoharjoittaja voi hyödyntää verotuksessa:

Vähennykset toiminimen tilinpäätöksessä


Toimistotarvikkeet

esim. kopiopaperi, nitojat, sakset, kirjekuoret, postimerkit yms. Tässä kategoriassa on tyypillisesti paljon pieniä hankintoja joista syntyy huomattava määrä pieniä tositteita, Kaikki kannattaa säästää ja kaikki kannattaa liittää kirjanpitoaineistoon. Hyvä kirjanpitäjä  osaa käsitellä aineiston niin että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty yritykselle.

Tavarahankinnat 

Yrityksen toimintaan liittyvät hankinnat, esimerkiksi siivousalan yrityksellä  siivousvälineet ja puhdisstusaineet, vähittäiskaupalla pakkausmateriaalit, somisteet, ja niin edelleen. Sekä toimistotarvikkeiden että muiden tavarahankintojen keskitetty hankinta säästää yrittäjän aikaa ja varmistaa että tositteet päätyvät asianmukaisesti kirjanpitoaineistoon. 

Eläkemenot

YEL-vakuutus ja muut lakisääteiset eläkemaksut ovat vähennyskelpoisia  yrityksen kirjanpidossa. Eläkemaksut ovat yksi suurimpia yksittäisiä menoeriä pienen yrityksen toiminnassa, joten näiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

IT kulut

Yritystoiminnassa käytettäviin tietokoneohjelmiin liittyvät kustannukset kuuluvat vähennsykelpoisten kustannusten piiriin.  IT ohjelmistot hankintaan joko kertaostoina tai maksamalla  kuukausipohjaisia tai muulla tavalla määriteltyjä maksuja. Kansainvälisistä Internet-palveluista on joskus hyvinkin hankalaa saada selkeää kuittia, mutta tämä vaiva kannattaa nähdä.

Puhelin- ja nettimenot

Yritystoimintaan liittyvät puhelin- ja internetkulut ovat vähennyskelpoisia. Yrittäjän on joskus hankala eritellä mikä osa puhelimen tai netin käytöstä on yksityistä ja mikä osa kuuluu yritykselle. Helppo tapa eritellä yksityis- ja yrityskäyttö on käyttää kahta puhelinta joissa on eri numero ja maksaa toisen puhelimen laskut yksityishenkilönä.

Ammattikirjallisuus -lehdet ja -nettipalvelut

Ammattikirjallisuuden lukeminen on paras tapa pysyä ajan tasalla ja kehittyä omassa työssään Kirjat ja lehdet voi tilata kotiin, mutta sanomalehdet täytyy tilata yrityksen osoitteeseen jotta ne olisivat vähennyskelpoisia.

Pienhankinnat

Pienhankinnaksi lasketaan sellainen käyttöomaisuus jonka käyttöikä on  alle 3 vuotta. Tyypillisiä tällaisia ovat tietokoneet, tabletit, puhelimet, tulostimet jne. 

Markkinointikulut

Markkinointi on luovaa toimintaa joten tämän otsikon alta voi löytyä hyvinkin erilaisia asioita. Laajasti ajateltuna kaikki toiminta joka edesauttaa yritystä kohtaamaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita on markkinointia. Jos olet epävarma jonkun kustannuksen vähennyskelpoisuudesta, laita se kirjanpitoaineistoon. Kirjanpitäjä tarkistaa asian ja varmistaa että kustannus on vähennyskelpoinen.

Edustuskulut

Edustuskulut ovat 50 prosenttisesti vähennyskelvollisia. Edustuskustannukset liittyvät useimmiten ravintolalaskuihin ja alkoholitarjoiluihin joita suomen verottaja ei katso hyvällä. Lisätietoa markkinointi- ja edustuskulujen arvolisäverokäytännöistä  löydät täältä.

Matkakulut

Yrityksen toimintaan liittyvästä matkustamisesta aiheutuvat matkakulut voi vähentää yrityksen kirjanpidossa tulonhankkimisvähennyksenä.

Työhuonevähennys

Oman asunnon käyttäminen yrityksen toimistona, varastona tai tuotantotilana on varsin yleistä. Jos käytät omaa asuntoa yritystoiminnassasi, olet oikeutettu työhuonevähennykseen. Lisätietoa löytyy esimerkiksi täältä 

Työtulon jakaminen

Yritystulo jaetaan automaattisesti yrittäjälle pääoma- ja ansiotuloihin ellei veroilmoituksessa toisin ilmoiteta. Yritystulon voi kuitenkin jakaa kolmella eri tavalla: 1. Pääomatuloja 20 % 2. pääomatuloja 10 % tai 3. kaikki ansiotuloja. Pääomatulon veroprosentti on vuonna 2015 33 % 30.000 €:n asti ja ylimenevästä osasta 34 %.  Näistä kannattaa tietenkin valita omaan tilanteeseen parhaiten sopiva vaihtoehto. Lisätietoja  työtulon jakamisesta löydät Verottajan sivuilta

Muita toiminimen verotukseen liittyviä asioita voit käydä katsomassa verohallinnon sivuilta tai kysyä kirjanpitäjältä. Toiminimen veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on vuonna 2016 joko 4.4. tai 2.5.

Heidi Lindström
yrittäjä, kirjanpitäjä