Sunday, December 6, 2015

Päivärahat, kilometrikorvaukset, vakuutusprosentit ja SOTU prosentit
Kirjanpitäjän tehtävä on auttaa asiakkaita parempaan tulokseen. Oikein laadittu kirjanpito, asinamukaisesti tehdyt alv- ja veroilmoitukset,muu viranomaismateriaali sekä neuvonta erilaisten vähennysten hyödyntämisessä on kirjanpitäjän työn keskiössä.


Kirjanpito Heidi Lindström Oy on erikoistunut pienten yritysten kirjanpitoon. Tämän blogin tarkoituksena on tiedottaa kirjanpitoon ja yrityksen hallintoon liittyvistä tärkeistä asioista, sekä antaa vinkkejä erilaisissa pienyrityksen pyörittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ensimmäinen postauksemme kerää yhteen tärkeimmät yrityksen toimintaan vaikuttavat numerot.  

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015

km korvaus auto: 0,43 € / km
osapäiväraha: 19 €
kokopäiväraha: 40 €


Lisätietoja verovapaista matkakustannusten korvauksista löydät Verottajan sivuilta:


Asunnon ja työpaikan väliset matkat verotuksessa

Työntekijän on mahdollista vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkat henkilökohtaisessa verotuksessa sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää, yleensä se on julkinen liikenne. Oman auton kulujen vähentäminen on mahdollista vain tietyissä olosuhteissa. Matkakulujen omavastuu vuonna 2015 on 750 € ja matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 7 000 €.


Lisätietoja aiheesta löydät täältä:


Tärkeitä lukuja työnantajalle vuonna 2016 


(Lähde: Suomen Yrittäjät)


Työeläkevakuutusmaksut18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä
2016
2015
TyEL-maksu  (v. 2016 käytetään vuoden 2014 palkkasummaa)
% palkoista
% palkoista
-  alle 2 025 000
24,6 %
24,7 %Keskimääräinen työeläkemaksu on 24 %.


Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
- työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
- työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet
5,7 %
7,2 %
5,7 %
7,2 %

TYEL-ansion alaraja
57,51 €/kk
57,10 €/kk
YEL-maksu
- alle 53-vuotiaat
23,60%
23,70 %
- 53 vuotta täyttäneet
25,10 %
25,20 %
Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus (vakuutus alkanut 2013 tai myöhemmin)
- alle 53-vuotiaat
18,408 %
18,486 %
- 53 vuotta täyttäneet
19,578 %
19,656 %
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan
(vakuutus alkanut ennen vuotta 2013).
- alle 53-vuotiaat
17,700 %
17,775 %
- 53 vuotta täyttäneet
18,825 %
18,900 %


YEL-työtulon alaraja
7 557,19€/v
7 502,14 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan
12 420,00€/v
12 325,55 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi
12 420,00 €/v
12 325,55 €/v

Työttömyysvakuutusmaksut 17-64 vuotiaat2 044 500 euron palkkasummaan asti

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummastaTyötapaturmavakuutus (keskimäärin)

Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskimäärin)


Sosiaaliturvamaksu


työnantajan osuus
2016/2015

1,00%/0,80%

1,00%/0,80%


2016
0,90%

0,07%


2016

työntekijän osuus
2016/2015

1,15%/0,65%

0,46%/0,24%


2015
0,90%

0,067%


2015
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa.


Heidi 
2,12 %
2,08 %No comments:

Post a Comment